Wet straffen en beschermen (35.122); Memorie van toelichting (TK, 3)