Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35.000 XIV); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een paper over het bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw (TK, 74)