Overeenkomst eengemaakt octrooigerecht en Verordening tot instelling eenheidsoctrooibescherming (35.187 (R2124)); Memorie van toelichting (TK, 3)