Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349); brief van de minister van BZK over informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (EK, K)