Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2019 (35.000 XIII); brief regering; Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2018 (TK, 82)