Wet elektronische publicaties (35.218); Memorie van toelichting (TK, 3)