Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (35.000 VIII); brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS)' (Kamerstuk 35000-VIII-112) (TK, 206)