Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35.000 XIV); brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het realisatieplan 'Op weg met nieuw perspectief' van de LNV-visie 'Waardevol en Verbonden' (EK, J)