Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming (35.251); Memorie van toelichting (TK, 3)