Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.957), Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B (32.419); brief van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (EK 32.419 / 31.957, U)