Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2019 (35.000 XIII); brief regering; Reactie op advies over uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (TK, 84)