Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349); brief regering; Informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (TK, 17)