Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349); brief van de minister van BZK over de afdoening van een informatieverzoek op grond van Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (EK, N)