Aanpassing regeling tijdelijke vervanging leden van vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (35.273); Memorie van toelichting (TK, 3)2 september 2019

Bijlagen