Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34.858); brief van de minister voor MZS inzake Ontwerpbesluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (EK, F)