Wet straffen en beschermen (35.122); voorlopig verslag (EK, B)