Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; Wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 in verband met de evaluatie van deze regeling (TK, 324)