Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016 (CXIX), Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 (35.300 IV); brief van de staatssecretaris van SZW met haar reactie op de brief van de eilandbesturen over de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (EK 35.300 IV / CXIX, F)