Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588); brief regering; Derde voortgangsrapportage inzake werking van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (TK, 85)