Voortgezet Onderwijs (31.289), Primair Onderwijs (31.293); brief regering; Tweede tussenrapportage van 10-14-onderwijs (TK 31.293 / 31.289, 493)