Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35.366); Memorie van toelichting (TK, 3)