Voortgezet Onderwijs (31.289), Primair Onderwijs (31.293); brief regering; Moties en toezeggingen op het gebied van primair en voortgezet onderwijs (TK 31.293 / 31.289, 498)