Wet straffen en beschermen (35.122); memorie van antwoord (EK, C)