Wijziging van de Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen (35.374); Memorie van toelichting (TK, 3)