Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (35.300 VIII), Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX); brief van de ministers van OCW en voor BVOenM over de stand van zaken van een aantal wetstrajecten en over het rapport De Staat van het onderwijs 2020 (EK CXXXIX / 35.300 VIII, F)