Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 (35.300 IV); brief regering; Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire inzake het bestuur en de financiën van de overheidsvennootschappen van Bonaire (TK, 57)