Machtigingswet oprichting Invest International (35.529); Memorie van toelichting (TK, 3)