Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349), Uitbreiding categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het schadefonds geweldsmisdrijven (32.363); brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport ‘Evaluatie Schadefonds Geweldsmisdrijven’ (EK 32.363, C)