Begrotingsstaat Koning 2021 (35.570 I), Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 (35.570 III); brief regering; Inzicht in de besluitvorming rond de opzet van de Nationale Herdenking op 4 mei 2020 op de Dam in Amsterdam (TK 35.570 I / 35.570 III, 10)