Voortgezet Onderwijs (31.289), Primair Onderwijs (31.293); brief regering; Voor- en nadelen van schaalgrootte in het onderwijs (TK 31.293 / 31.289, 565)