Voortgezet Onderwijs (31.289); brief regering; Voorhang concept Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo en toezeggingen in het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging in het vo (TK, 435)