Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35.622); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)