Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (35.570 VIII), Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19 (35.740); brief regering; Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (TK, 185)