Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526), Voortduringswet artikel 8 Wbbbg, tijdelijke avondklok (35.722), Infectieziektenbestrijding (25.295); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over de informatievoorziening richting de Eerste Kamer over de covid-19 maatregelen (EK 35.526 / 25.295 / 35.722, AI)