Huurbeleid (27.926); brief regering; Afschrift van brief aan de gemeente Arnhem over een boete voor huisjesmelkers (TK, 340)