Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (35.513); voorlopig verslag (EK, B)