Zelfstandig ondernemerschap (31.311); brief regering; Reactie op het advies van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap over versterking van het eigen vermogen van het mkb (TK, 239)