Erfgoedbalans 2017 (31.482); brief regering; Beleidsreactie op het advies van de Nederlandse Unesco Commissie 'Een wapen in vredestijd. De uitvoering van het Unesco Haags Verdrag en het gebruik van het blauw-witte schildje' (TK, 112)