Zelfstandig ondernemerschap (31.311); brief regering; Advies Nederlands Comité voor Ondernemerschap over de oprichting van een fonds ter versterking van het eigen vermogen van mkb-ondernemingen (TK, 241)