Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (35.816); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)