Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen (35.973); Memorie van toelichting (TK, 3)