Frequentiebeleid (24.095); brief van de minister van EZK over ontwerp-bekendmakingsbesluit voorwaardelijke veiling niet-landelijke FM-vergunningen (EK, G)