Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (35.880); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)