Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (36.021); Memorie van toelichting (TK, 3)