Herpositionering overeenstemmingsvereiste rechtspositionele regels voor individuele rechterlijke ambtenaren (36.006); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)