Landelijk afvalbeheerplan (30.872); brief regering; Tweede halfjaarlijkse rapportage van RWS betreffende de monitoring van plastic flessen en blikjes in het zwerfafval (TK, 276)