Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (36.021); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6). .

1 juli 2022

Bijlage