Wet rechtsherstel box 3 (36.203), Wet minimum CO2-prijs industrie (36.206), Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen (36.207), Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208), Overbruggingswet box 3 (36.204), Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (36.205), Belastingplan 2023 (36.202); brief regering; Ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2023 (TK 36.202, 36)