Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36.063), Fiscale verzamelwet 2023 (36.107), Wet rechtsherstel box 3 (36.203), Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208), Overbruggingswet box 3 (36.204), Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (36.205), Belastingplan 2023 (36.202); brief regering; Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 17 oktober 2022 over het pakket Belastingplan 2023 (TK 36.202, 27)