Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (34.269), Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 (36.200 IV); verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over de invulling van de salariskorting Aruba (EK 36.200 IV / 34.269, E)